Du kan blive gravid, hvis du manifesterer det! Hvis den lille babyspire lader vente på sig, er det bedste du kan gøre for dig selv at lære at tune ind på babyfrekvensen. I denne artikel vil jeg gå mere i dybden i forhold til, hvordan du gør det.

Jeg forstår godt, at det virker provokerende, at jeg skriver sådan. For du ønsker jo at blive gravid og måske har du gjort det længe. Hvad er forskellen på at ønske noget dybt og inderligt og på at manifesterer? Det skal jeg forklare dig;

Vores sande selv har ubegrænsede muligheder, når vi erkender det, bringer vi os ind i den kraft, som kan manifestere alt i universet.

Lydt godt efter:
I din grundtilstand er du “ren bevidsthed”. Hvad er ren bevidsthed? Ren bevidsthed er din grundlæggende natur, sådan vores grundessens.

Så vores grundnatur……

  • har ubegrænset udviklingsmuligheder
  • har uendelig kreativitet
  • er vores åndelige essens
  • er ren glæde
  • besidder dyb viden
  • er uendelig stilhed
  • har fuldkommen ligevægt
  • er uovervindelighed
  • er enkelhed
  • er lyksalighed

Når du lærer din grundnatur at kende, så ved du, hvem du virkelig er. Når du finder dig selv og erkender dit selv, vil du opleve, at du er en del af noget større. For selvom livet er utrolig mangfoldigt findes der en altgennemtrængende ånd, og der er ingen adskillelse mellem dig og dette energifelt. Alle mennesker er enten objekt-refererende eller selv-refererende, eller måske er du lidt begge steder.

Objekt-refererende eller selv-refererende

Nå vi forstår den styrke vi er en del af og har inden i os, bliver vi “selv-refererende”, hvilket betyder, at vi henter kraft og styrke i os selv, og er omvendt ikke objekt-relateret. Hvis du er objekt-relateret, er du påvirket og under indflydelse af objekter uden for selvet, hvilket indbefatter situationer, omstændigheder, ting og andre mennesker. Så er det deres job at skabe balance i os, og vi vil konstant søge deres anerkendelse. Alt hvad vi foretager os vil være en evig jagt på at få positive reaktioner af vores omverden. Det kan være et hårdt liv, da det at være objekt-relateret grundlæggende er baseret på angst. Vi føler et behov for kontrol, og vi vil helst have styr på det meste.

Selv-refererende

Her er vi drevet af vores eget indre. Selvets magt er virkelig magt. Når vi oplever selvets styrke, er der ingen angst til stede, der udspiller sig ingen kampe for anerkendelse eller ydre magt. Dit sande selv er din ånd og din sjæl. Det er helt usårlig over for kritik og føler sig ikke underlagt af nogen andre, samtidig er det ydmygt og føler sig heller ikke bedre end andre, eller mere betydningsfuld. Det er jo erkendelsen af, at vi alle er ud af den samme ånd, den samme ånd i forskellige forklædninger. Når du er selv-refererende oplever du dit sande jeg, du føler dig stærk og fri. Selvets styrke er permanent, denne styrke tiltrækker andre mennesker og tiltrækker de ting du ønsker dig. Her lever du i pagt med naturen og dit eget sunde væsen. Din styrke ligger i samhørigheden, som kommer fra sand kærlighed.

Opjekt-refererende

Du er drevet og er under indflydelse af alt uden for dig selv. Du er drevet af dit ego og netop dit ego er dit referencepunkt. Egoet er ikke den du er, men det billede du har af dig selv. Så egoet er ikke dit sande selv, faktisk så langt fra. Nogle kalder egoet for “din sociale maske”. Egoet stortrives når det præsterer og opnår anerkendelse. Det elsker kontrol og styring, da dette bekæmper angsten. Du søger konstant anerkendelse og godkendelse. Vores måde at være i livet på baserer sig altid på at opnå en reaktion fra andre mennesker og det er en evig proces, som jo desværre er drevet af angst. Den magt objekt refererende mennesker føler er falsk magt og den er umulig at holde fast på. Den er ego-baseret og er kun til stede så længe du har en bestemt titel, ejer en masse penge eller det vilde job. Magten er baseret på disse ting i dit ydre.

Hvordan får du adgang til din rene bevidsthed?

Det helt store spørgsmål, hvordan får du adgang til din rene bevidsthed?, der hvor du kan manifestere ubegrænset. Den gode nyhed er, at det kan du, ved hjælp af forskellige øvelser:

Daglig udøvelse af stilhed
Brug tid på bare at “være”. Brug tid alene, uden at tale, se tv, telefon eller noget som helst. Oplev stilheden og vær i den. Start bare med at sætte dig lidt ude i skoven. Prøv en time og med tiden to timer. Du kan også være hjemme, hvis det kan lade sig gøre uden at blive forstyrret. Nogle mennesker er stille en hel uge.

I starten vil du opleve, at din indre dialog bliver turbulent, og du får sikkert et stort behov for at snakke, måske bliver du rastløs eller går måske nærmest i panik over ikke at måtte sige noget, men efter et stykke tid giver sindet op og den indre dialog stilner af. Når du har øvet dig nogle dage-uger- måneder, vil du opleve, at du begynder at være i feltet af ubegrænsede muligheder. Det er præcis dette felt vi kalder babyfrekvensen.

Meditation
Du kan også meditere, her havner du også efter lidt øvelse i feltet af ren stilhed og ren bevidsthed men stilheden skal opleves først. Stilheden er en forudsætning for, at du kan manifestere dine drømme, fordi det er i stilheden, du finder indgangen til dette felt.

Ikke-dømmende
En anden metode er at lade være med at dømme. Lade være med konstant at dømme og vurdere om ting og omstændigheder er rigtige eller forkerte. Når du dømmer sætter du etiketter på ting og personer og skaber en masse turbulens i din egen indre dialog. Denne turbulens blokerer for energistrømmene mellem dig og feltet. Netop det tomrum, hvor alle dine vurderinger og dømmen ligger, er det tomrum af stilhed, som du har brug for. Ikke dømmen skaber stilhed i dit sind. Prøv at sige til dig selv i starten af en dag: ” I dag vil jeg ikke dømme noget som helst af det, som sker!”

Tid i naturen
Brug naturen, gerne til at finde stilheden, eller til at meditere eller bare vær i naturen. En gåtur i skoven, hvor du giver dig tid til at fornemme det harmoniske samspil, der er i naturen. Når du bliver påvirket af naturens intelligens vil den også hjælpe dig, med at få adgang til din rene bevidsthed.

Så igennem stilhed, meditation, ikke-dømmen og tid i naturen, åbner du feltet til din babyfrekvens, hvor du kan manifestere alle de børn du ønsker.
Når du er og har kontakt til dette felt vil det også give dig indsigt i de menneskelige relationers spejl, fordi alle relationer er en spejling af dit forhold til dig selv.

Læs lige de sidste par sætninger igen og tænk over, hvilken vild sandhed der ligger i de ord.
Hvis du f.eks føler angst omkring penge eller succes, så er angst en grundlæggende side af din personlighed og der vil ikke være nogen pengemængde som kan fjerne denne angst. Kun et tæt forhold til selvet vil fjerne angsten.
Jo mere du er i samklang med naturens bevidshed, jo mere adgang har du til universets rigdom.

Men først skal du på den anden side af tankemylder og indre turbulens.

Tænk på når du er stille og i harmoni med energiverdenen, er det den ikke materielle verden. Den ikke materielle verden, er den materielle verdens kilde.

I den ikke materielle verden er energien flydende og i bevægelse og samtidig er der helt helt musestille- Kombinationen mellem bevægelse og stilhed sætter dig i stand til at slippe din kreativitet løs i alle tænkelige retninger.

Øv dig i at gå ind i denne stilhed lige meget hvor du er og hvad du laver, så vil intet kunne vælte dig omkuld.

Du kan øve dig i disse ting, det kan være dit livs største gave til dig selv. Roen du finder vil også være en kæmpe gave i moderskabet.

Og bare rolig Rom blev ikke bygget på en dag, hvis du bare øver lidt og mærker snerter af den rene bevidsthed, til at starte med, så r det fantastisk og din rejse er startet. Vær ikke hård ved dig selv, tværtimod skal du være tålmodig og kærlig.

Prøv vores fertilitetsvisualiseringer

Anbefalede artikler til dig!